Szatmár megyei Ványi család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Szatmár megyei Ványi család
első ismert tag Ványi Mihály
első említés 1686

A szatmár megyei Ványi család a hajdani Szatmár vármegye területén élő, egymással nagy valószínűség szerint rokon Ványi családokat foglalja magában. A család az ősi földesi Ványi családból ágazott le, jelenlegi feltételezéseink szerint azzal, hogy a Földesen lakó Ványi János nagybátyja, Mihály az 1680-as években Porcsalmára költözött. Eleinte Porcsalmán, majd Sályiban és Rápolton is megjelennek Ványiak, napjainkban pedig már a környező falvakat is figyelembe véve számos Ványi él a Szamos mindkét partján, nemcsak Magyarországon, hanem a határ túloldalán is például Szatmárnémetiben és Erdődön. Érdekes megjegyezni, hogy Sándor, szörényi bán nevezetes 1268-as adománylevelében szereplő birtokok is ezen a környéken találhatóak.

Történet

Porcsalma összeírásaiban eleinte csak Ványi Mihály szerepel 1686-tól egészen 1739-ig, általában az armális nemesek listájában.

Az 1755-ös összeírásban Ványi Ferenccel és Mihállyal találkozunk Porcsalmán, és Ványi Andrással Sályiban. András 1775-ig szerepel az összeírásokban, de a csak Sályira vonatkozó összeírásokat nem dolgoztuk még fel, csak azokat, amelyekben Porcsalma is szerepelt.

1765-ben Ványi Mihály és fia Ferenc szerepel az összeírásokban, valamint Ványi Zsigmond, Imréné és László, mindannyian Porcsalmáról. 1778 után viszont egy Ványi sem szerepel az összeírásokban, az 1805-ös összeírással bezárólag.

1840-ben a Krasznaközi járás első kerületében lakó nemesek településenkénti listájában azonban újra szerepelnek Ványiak. Porcsalmáról Ványi Gáspár és László, János, Bálint, valamint István, Rápoltról pedig Ványi Ferenc.

Az 1900-as évek elején a szatmári Ványi családot is elérte a kivándorlási hullám. Porcsalmáról 1903-ban az akkor 38 éves Ványi Zsigmond vándorolt ki az Egyesült Államokba, 1907-ben pedig Ványi János, aki a michigani Ványi család alapítója. Szamosdobról 1907-ben a 30 éves Ványi József vándorolt ki.

A rápolti Ványi család több tagja is kivándorolt: 1905-ben Ványi Ferenc (35) és Ványi László (26), továbbá 1908-ban Ványi Károly (27), 1911-ben Ványi Sándor (26) és 1913-ban Ványi Ferenc lánya, Lenke (17).

1920 után több Ványi is a határon túlra került, az ő felkutatásuk kicsit nehezebb. Élnek, illetve éltek Ványiak Szatmárnémetiben, Vetésen, Erdődön és Hiripen.

Alternatív elméletek

Reszegi Lajos a Magyar családtörténeti szemle egyik 1937-es kiadásában azt írja, hogy földesi Ványi János testvére, az 1741-es nemességigazolásban is szereplő Ferenc költözött Szatmárba. Ványi Mihálynak is volt azonban egy Ferenc nevű fia, elképzelhető, hogy vele tévesztették össze János testvére Ferencet.

Családok

Személyek, kisebb családok

Néhány személyt, illetve kisebb családot még nem sikerült beilleszteni a szatmár megyei fába. Nem tudni biztosan, hogy csak egy-egy személyről van szó, vagy az adott településen élő nagyobb családról. Ezen személyek listája az alábbi.

Nemesi igazolások

A Szatmárban lakó Ványiak több nemesi igazolást is kaptak, ezek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár IV/A 501/e gyűjteményben a 229-es dobozban találhatóak. Ezeken kívül Ványi János Földesről a saját nemességigazolásába belevetette testvérét Ferencet, aki állítólag szintén Szatmár megyében élt.

1726 - Ványi Mihály, Porcsalma

Az igazolást Földesről kapta Ványi Mihály a Földesi őseire hivatkozva. A dokumentum magyar nyelven íródott, és egy oldal terjedelmű.

Aláb meg irattak praesentium per vigorem recognossállyuk, hogy jöven mi előnkben Nemzetes és Vitézlő mostan Tekéntetes nemes Szathmár Vármegyében levő Porcsalma nevű Hellységben lakozó Ványi Mihály atyánkfia...

1756 - Ványi András, Sályi

Ezt a két és fél oldalas magyar nyelvű dokumentumot a Sályiban lakó Ványi család részére állították ki. Maga a dokumentum három tanú, vallomását tartalmazza, Ványi Andrásról, apjáról és nagyapjáról nyilatkoznak. Az utolsó vallomás kicsit hosszabb, érdekessége, hogy, ez említést tesz Ványáról is.

Anno 1576. Die 15 Februarii im oppido Csenger,...
... Mostan Sályiban ezen T Ns Szathmár Vármegyében _ helységben mostan lakó _ Ványi András uram édes attyát Ványi Istvánt és Ványi Istvánnak az attyát ésmeré a Tanu? Ha esmeré ezen Ványi nemzet ugyé hogy mindenkor, emberi emlékezettől fogvást nemesi szabadságban élt és tartatott, s nemessége kétségben sem vétetett? ...

1762 - Ványi család, Porcsalma

A szatmár vármegyei jegyzőkönyv latin nyelvű feljegyzése a Ványi család nemességigazolásáról.

Porcsalma. Franciscus Ványi, et Michael filii alterius Michaelis ...

1763 - Ványi család, Porcsalma

Latin nyelvű, hat oldalas dokumentum, a porcsalmai Ványi család részére állították ki. Az 1365-ös Nagy Lajos féle adománylevél átiratát tartalmazza.

Ludovicus Dei Gratia Hungariae ...

1764 - Ványi Ferenc és Mihály, Porcsalma

Családfa

Ismertebb családtagok

Hivatkozások

Magyar Családtörténeti Szemle 1941.

599. 12. szám • Penyigey M. Dénes: Szabad és Királyi Debreczen Várossában lakó Nemesek Nevei betű rendben (283. oldal) ... született s egy nevelt leányuk Ványi Anna, aki 1799-ben ment [...] férjhez Galvátsi Jánoshoz. Ványi Anna Ványi Zsig­mondnak volt a leánya s ...