Nemességigazolás, 1756

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Ezt a két és fél oldalas magyar nyelvű dokumentumot a Sályiban lakó Ványi család részére állították ki. Az előlap részletezi, hogy kik kapták, de ez latin nyelvű, és nehezen olvasható, ezért még nem tudjuk pontosan a neveket, és a családi viszonyokat. Egy név biztos, Ványi András, Ványi István fia. István apját talán Andrásnak hívták. Elképzelhető, hogy Andrással jogán testvére, István, és talán az ő fia István is kapta ezt az igazolást. Rajtuk kívül még egy Jánost és egy Sámuelt is említ az előlap.

Maga a dokumentum három tanú, Balla Tamás (87), Csétei Miklós (80) és Pap János (80) sályi nemesek vallomását tartalmazza. Gyakorlatilag mind megegyezik Ványi Andrásról, apjáról és nagyapjáról nyilatkoznak. Az utolsó vallomás kicsit hosszabb, ez említést tesz Ványáról is.

Címlap

P... Collater Inq... ...alium Familiae Vanyi Salyiensis

Andreas Ványi Filius ut - Stephani Filius - Andreae pro se. Ger mano item Fratre Stephano - & huius Filio Stephano - Vanyai

Fratruelis item sui Joannis iam - Filio Samuele Ványi.

1. oldal

Anno 1576. Die 15 Februarii im oppido Csenger, Hottui duic Szatthmar adjacent labita, penes Iudiciariam Commissionem Spectabilis ac Grosi domini Ladislai Becsky de Tasnádszántó, praeliabati Hottus Substituti V. Comitis, pro parte & ad Justantiam Egregii Andrea Vaányi emanatam inxta nobis exdibita.. ... eo utri Puncta, - peregiunus Collateralem Inquirisitionem. De eo Utrium.

Mostan Sályiban, ezen T Ns Szathmár Vármegyében helyhe... helységben mostan lakó Nbis(?) Ványi András uram édes Attyát Ványi Istvánt és Ványi Istvánnak az Attyát ésmerté a Tanu? Ha esmerté Ezen Ványi nemzet ugé hog mindenkor, emberi emlékezettől fogvást nemessi szabadságban élt és tartatott, s nemessége kéttségben sem vétetett?

Testis Thomas Balla, nobilis Salyiem Armorum - 87. In... fatetur. ad - a kérdésben lévő és Sályiban T. Ns Szatthmár V.gében helyheztetett Helységben lakó - Ványi András uramat jól esmérem és tudom bizonyosan, hogy mindenkor igaz nemesi szabadsában tartatott s élt s mindenkor Armalista Taxát fizetett. Azt is vallom, hogy soha ezen Dentralis Ványi András uramnak kérdésben és kétségben Nemessége nem vétetett sem egtől, sem mástól. Ezen Ványi András uramnak az Attyát is Ványi Istvánt jól esmértem és bizonyosan tudom, hogy Sályiban Csaboji Péter uram Mária nevű leányát vette el Feleségül, s ay is mindenkor igay nemes embernek tartatott s. nemesi Szabadságban élt, s. ennek is kéttségben s. kérdésben senki nem vette nemességét. A Dentralis Ványi Andrásnak a Nagy Attyát, az Inqvri Curans Attyának pedig az Attyát jól esmértem, és tudom bizonyosan hogy ez is nemesi szabadságban tartatott, s ugyan abban

2. oldal

abban is élt mindenkor, és mikor itten Csengerben kérette a néhai Károlyi Sámuel uram testvérét, odá nem adta, mig nemességét meg nem bizonyította mostani Ványi Andrásnak a nagyattya, tudom, mivel jelen voltam.

Testis Nicolaus Cséte. nobilis Salyien Anno cir 80. In.... fatetur. ad 1.. ad 2.. a kérdésben levő és Sáyiban T. Ns Szatthmár vrgyében helyheztetett Helységben lakó Nemzetes Ványi András Uramat jól esmérem és tudom bizonyosan, hogy nemesi Szabadságban tartatott mindenkor s. élt, és mindenkor Armalista Taxát fizetett. Azt is vallom, hogy soha ezen Dentralis Ványi András Uramnak kérdésben és kéttségben Nemessége nem vétetett sem egtől sem mástól. Ezen Ványi András Uramnak az Édes Attyát is Ványi Istvánt jól esmértem és bizonyosan tudom, hogy Sákyiban Csabolyi Péter Uram Mária nevű Leányát vette el Feleségül és mindenkor igaz nemes embernek tartattott, s. nemessi Szabadságban élt ennek is senki kérdésben s. kéttségben nem vette nemességét. A Dentralis Ványi Andrásnak a Nagy attyát az Inqviri Curans attyának pedig az attyát jól esmértem, és tudom bizonyosan, hogy az is nemesi szabadságban tartatott és ugyan abban is élt mindenkor, és mikor itten Csengerben kérette néhai Károlyi Samuel Uram testvérjét, oda nem adta addig, mig nemességét meg nem bizonyitotta mostani Ványi Andrásnak a Nagyattya, én is tudom, mivel jelen vóltam.

Testos, Joannes Pap, nobilis Tisza Becsiensis Armor Cir 80. ... examin fatetur ad. 1... ad 2... Mind Ványi András Uramat mind az Édes Attyát Ványi Istvánt mind pedig Ványi István Édes Attyát jól esmértém, s. esmerem, tudom bizonyosan, hogy mindenkor igaz nemes emberek vóltak, mindenektől azonkat tar-

3. oldal

tartattak sőt a régiektől azt is hallottam, hogy a Ványi família örökös nemzet légyen Ványán, arról valós levelei meg is voltanak, de Szatthmárnak siralmas romlásának alkalmatosságával fosztatott meg leveleitől azon família.

Quam modo pra.. per nos peraeta Collateradem Inquisitionem, futura Iurium Inquiri Curans ad Cautelam ne..ssariam ...tradedimus. Signat. Csenger. Anno et Dicut... Notaris - Szatthmar Iurassores Antonius Biró - - Joannes Pusztai..