Nemességigazolás, 1762

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Tekintetes nemes Szathmár vármegyének 1762. s azt követő években a megyei nemességet vizsgáló küldöttség jegyzőkönyvéből.

A bevezető:

Porcsalma. Franciscus Ványi, et Michael filii alterius Michaelis, prior quidem cum filio suo Alexandro, posterior vero cum filiis Sigismundo, Ladislao, Emerico, Josepho, et Andrea comniunicarunt certam Donationem satis antiqnam, lectu que difficilem secundum tamen synopticam excnssionem hoc in se continentem:

Porcsalma. Ványi Ferencz és Mihály a másik Mihály fiai és ugyan amaz a fiával Sándorral emez pedig Zsigmond, László, Imre, József és András fiaival közlöttek bizonyos elég régi, nehezen olvasható s rövid foglalatában illyetén tartalmú adománylevelet:

A további részek, egyelőre csak magyarul:

Ifjabbik királynak íratott V. István Scendrini Ványi Sándort hiv szolgálataiért és a király személyének is védelmében kitüntetett hadi erényeinek serény és bátor vitézi tetteiért Szathmár közelében fekvő Vasvári Kak Szent Márton és más helységekkel megajándékozta és a váradi káptalan válasza szerint azoknak birtokába is vezettette 1268 évben melly jeles alkatú s a mondott Váninak fiaitól úgy mint másik Sándortól és Jánostól előmutattatott adománylevelet András király 1296 évben karácson hava 22 kén jóvá hagyott és ismét Vasvári Tamás fiának Fekete Miklósnak királyi alpohárnoknak esedezésére Lajos király az adomány keletkezte korától folytatott békés birodalom tekintetéből 1365 karácson hava 31 kén mások jusainak menten hagyása mellett új adomány czime alatt megerősített mint A alatt.

Továbbá a tekintetes vármegye 1725 ki bójtelő hava 20 kán költ jegyzőkönyvében be vagyon iktatva hogy ezen nemzetségi ágazat már előbb Szabolcs vármegye előtt mellyben tudniillik a nemességvitatók ős nagybátyáik laktak nemességét bebizonyította. Annál fogva az olly régi dicső királyok adománylevelének megtartásáért annak valóságos bírásáért és az ősi törzsöktől a nem ítél mást minthogy e nemzetségi ág az adományos urakhoz soroztassék.

Waltherr László közlése nyomán.