Nemességigazolás, 1726

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Az igazolást Földesről kapta Ványi Mihály a földesi őseire hivatkozva. A dokumentumot magyar nyelven adta ki Földes község 1726. június 6-án. Egy oldal terjedelmű, két példányban maradt fenn, egy piszkozat, és egy pecséttel ellátott tiszázat. Mindkettő megtalálható a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Levéltár IV.A 501/e gyűjteményének 229. dobozában.

Aláb meg irattak praesentium per vigorem recognossállyuk, hogy jöven mi előnkben Nemzetes és Vitézlő mostan Tekéntetes nemes Szathmár Vármegyében levő Porcsalma nevű Hellységben lakozó Ványi Mihálly Atyánkfia, az ki is kívánván mi tüllünk, hogy mind maga mind pedig Régi Praedecessorinak mint ezen Földesi Curialis Hellységben igaz és örökös Compossessoroknak Régi igaz és indubitata Nemesi praerogativájokrul tennénk és adnánk bizonyos Testimoniálisunkat; kinek is az ő hellyes és méltó kívánságát és Iustántiáját meg tekéntvén ezen Ványi Mihálly Atyánkfiát vigore tam Testimonialiam Inclyti Comitatus De Szabolcs, quam etiam Benignarum Literarum duplicis ordinis Privilegiualium Primarum quidem Gloriosa Reminiscentia Leopoldi Primi, aliarum veto modo faliciter regnantis Augustissimi Caroli Sexti, Domini (Dni) nostri Clementissimi Imperatorum, et Regnum Hungariae igaz indubitatus edgyik Földesi örökös Compossessornak, az Szerint Régi igaz és indubitatus Curalista Nemes embernek fide nostra mediante recognossallyuk. Melly dolognak is negyob bizonyságára és állandóságára ezen fellyeb meg nevezet Nemzetes Vitézlő Ványi Mihálly Atyánkfiának, magának, és mindennémű maradékinak hasznára mi is ezen Curiális Hellységünknek Szokot pecsetivel corroboráltatot Testimoniális Levelünket ki adtuk. Communi ita Svadente justitia et aguitare. Datum in Curali Possessione nostra Földesiensi Die 6ta Mensis Junii Anno Dni Millesimo Septingentesimo Vigesimo Sexto.

Földes pecsétje mellett:

Judex Primarius Nobilium Curilistarum Földesiensium Johannes Körtvélyessi et Jurati Gregorius Nagy, Stephanus Biró, Johannes Török, Paulus Karacs, Paulus Domokos, Nicolaus Thúri, Franciscus Boldog, caterig(?) nobiles Jurati Assessores.

A lap alján:

Extradat per me Johannem Pásztor eorundem nobilium Juratum Notarium.

Magyarázat

Latin szavak

praesentia 
jelenlét
per 
val, vel, által
vigor 
élő, életteli
recognosco 
elismer
praedecessor 
ős
possessor 
tulajdonos
compossessor 
közös tulajdonos
indubitatus 
kétségtelen, megkérdőjelezhetetlen
inclitus 
híres, dicső, nevezetes

Latin eredetű kifejezések

curialis 
telkes nemes
testimonialis 
bizonylat, igazolás
comitatus 
vármegye
prearogativa 
előjog
fide nostra mediante 
igaz hitünk szerint

Latin szövegrészek

vigore tam Testimonialiam Inclyti Comitatus De Szabolcs, quam etiam Benignarum Literarum duplicis ordinis Privilegiualium Primarum quidem Gloriosa Reminiscentia Leopoldi Primi, aliarum veto modo faliciter regnantis Augustissii Caroli Sexti, Domini Dni nostri Clementissimi Imperatorum, et Regnum Hungariae

[...] dicső Szabolcs vármegye [..]

Communi ita Svadente justitia et aguitare. Datum in Curali Possessione nostra Földesiensi Die 6ta Mensis Junii Anno Dni Millesimo Septingentesimo Vigesimo Sexto

[...] Kiadva Földes kuriális helységünkben 1726. június 6-án.

Kapcsolódó oldalak