Sándor, szörényi bán

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sándor, szörényi bán
Született 1252 előtt
Elhunyt 1274 után
Házastárs ismeretlen
ismeretlen
Gyermekek János
Sándor
ismeretlen lány

Drugh fia Sándor István ifjabb király egyik híve volt. Mellette harcolt 1253-ban az olmützi csatában, 1263-ban a feketehalmi vár védelmében jeleskedett, és ott volt 1264-ben az isaszegi csatában is.

Élete során több címet is viselt, de leggyakrabban szörényi bánként hivatkoznak rá a források.

A fennmaradt iratokból arra következtethetünk, hogy volt két fia János, és Sándor, valamint egy ismeretlen nevű lánya. Arra utaló iratokat is találhatunk, hogy volt egy második felesége is, akinek volt egy fia, és legalább két lánya. Elképzelhető, hogy ők nem Sándor gyermekei voltak.

Adománylevelek

1268

István ifjabb király, erdélyi herceg, a kunok ura a cseh király elleni és a görögországi hadjáratban, majd az apjával vívott belharcokban tanúsított vitézsége és h sége jutalmaként Sándor szörényi bánnak adományozza Vasvári, Szentmárton, Szalka és Kak birtokot, és leírja azoknak az iktatáskor megállapított határait.

Stephanus dei gratia iunior rex Hungarie, dux Transsilvanus, dominus Cumanorum, omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in omnium salvatore. Licet regia pietas manum munificam debeat porrigere universis, illos tamen, quorum experta probitas laudata est in prosperis et in adversis, prosequi debet munificentia largiori, ut alii eorum exemplis invitati ad fidelitatis opera fortius accendantur...

Birtokok

Címek

Család

Fennmaradt egy irat 1296-ból, melyben Sándor gyermekei János és Sándor Szentjakab helységet átengedték nővérüknek, Compold fia Péter mester feleségének. Azt is tudjuk, hogy Sándor bizonyos birtokait a feleségére hagyott, és ahhoz is hozzájárult, hogy a fiának vagy a lányainak adományozza. Ezt IV. László király 1275-ben hagyta jóvá. Ebből valószínűsíthető, hogy Sándornak volt egy második felesége, akinek már volt legalább három gyermeke. Hiszen ha Sándor saját gyermekeiről lett volna szó, főképp ha a saját fiáról, akkor nem kellett volna külön hozzájárulás az örökléshez.

Származás

<ahnentafel> Sándor szörényi bán Drugh </ahnentafel>

Hivatkozások