Batizvasvári

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A Szatmár vármegyében található két Vasvári egyike.

Elhelyezkedése

Története

1268-ban István ifjabb király Sándor szörényi bánnak adományozta a területet. Az adománylevél említi Németi (Nempty), Sár (Saar) és Terebes településeket, illetve Vasvári együtt szerepel Szentmártonnal.

1296-ban III. András megerősíti az 1268-as adományt.

1328-ban Karászi Sándor fia László pert vesztett Perényi Orbán fia Miklóssal szemben, és mivel az idézésre nem jelent meg fej(?) és jószágvestére ítélték. Elképzelhető, hogy a család birtokában volt mintkét Vasvári, de valószínűbb, hogy itt az 1268-as adománylevlében szereplő Batizvasváriról van szó.

1333-ben Hosszas pereskedés után egy Perényi Miklós comes egy telek kivételével László birtokának nyugati feléből egyharmadát, Pál országbíró pedig a másik kétharmadát Rophoyn fia Pál fia Tamás részére örökre átadták.

1341-ben Pál országbíró elrendeli hogy Szatmárnémeti és Vasvári között határjárást tartsanak, és Vasvári Rophay unokáját, Tamás mestert Vasvári possessio birtokába beiktassák. Az egri káptalan jelentése szerint ez meg is történt. Ebből is az következik, hogy 1328-ban Perényi Miklós Batizvasvárit szerezte meg.

1365-ben Vasvári Tamás fia, Miklós alpohárnok mester kérésére Nagy Lajos király megerősíti az 1268-as, illetve az 1296-os okleveleket.

1375-ben az egri káptalannál jelentette Wosuary-i Tamás fia, János, hogy saját birtokán, Vasváriban Bán Simon fia János megtámadta, megverte, és a birtokaira vonatkozó iratokat erőszakkal elvette.

1523-ban Peren-i Gábor több birtokát összeírva annak Bathyz és Waswary

Helytörténeti források

Szirmay Antal Szatmár Vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete c. könyvében ezt írja:

Batiz Vasvári falú 63 házbol áll Batiztol tsak egy sikátor választya szántó földgye igen jó a Szamos gyakori árja kövéríti kaszálója alkalmatos a lakóssai egygyesültt Oláhok de Magyarúl is todnak Papjok helyben és Templomok birtokossal Gróf Teleky Ferencz Eötvös László maradék Kállay Gáspár Jakó Félegyházy Urak A falú végén Udvari felé vagyon az a halom a melly alatt a nyűghatatlankodó Magyarok kikhez a Szathmári Deákok is tsatolták magokat a Szathmári Német őrző sereg által 1678 Eszt levágattatván temettettek a mint Szathmár Várossának leírásúban eléadtuk

Régenten a Vasváry nemzetség bírta A mellybol Vasváry Vitus I Károly Király Káplánnya volt

1332 Milkoviai Püspöknek nevezte ötet XXII János Pápa de a Püspökség helyre nem álván

1335 Nitray Püspök lett

1342 Jelen vólt I Lajos Király koronázásán és a Lajos édes annyát elkísérte Nápolyba

1339 Vasváry Pál

1366 Vasváry Tamás határit járatták

1392 Vasváry Miklós Tamásnak fia Istvánnal néhi Megyessy Simon Bán fiával a határ villongásokat választott bírák által elítélteték

1426 A Charnavoday nemzetség határit újra járatta

1429 Tanúkat vallattak Vasváry Margith és Dorottya 's az ő férjeik Charnavóday Jakab és Péter azon kívűl Krizogon Egyházi személy Simon János fia Megyesallyai Bán fia ellen és az ő Batizházi jobbágyi ellen kik Vasvárinak sövénnyeit ledöntögették ottan házokat építettek és a szántó földgyeit felszántották

Tulajdonosai

Hivatkozások