Károlyi Sámuel

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Károlyi Sámuel a sályi Ványi családdal állhatott rokonságban. Két tanuvallomás szerint az 1756-os igazolást lefolytató Ványi András nagyapja Károlyi Sámuel testvérét vette feleségül.

Testis Thomas Balla, nobilis Salyiem Armorum - 87. [...]

Ványi Andrásnak a Nagy Attyát [...] jól esmértem, és tudom bizonyosan hogy ez is nemesi szabadságban tartatott, s ugyan abban is élt mindenkor, és mikor itten Csengerben kérette a néhai Károlyi Sámuel uram testvérét, odá nem adta, mig nemességét meg nem bizonyította mostani Ványi Andrásnak a nagyattya, tudom, mivel jelen voltam.

A Ványi család nemességigazolása, Sályi, 1756

Egyelőre nem sok információnk van róla. Nagy Iván ezt írja: "Károly család. I. Leopold királytól 1692-ki máj. 20án kapta Károly Sámuel a czimeres nemeslevelet, mely ugyanazon évben Szatmár vármegyében kihirdettetett (Szatmár várm. levéltárában van az eredeti czimeres nemeslevél.)."

Egy címerrajz található a Nógrád Megyei Levéltárban: http://digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/WSCshow.jsp?WSC_ID=1560 illetve http://digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/IMGshow.jsp?IMGP_ID=5916

"1673: Károlyi Sámuel a Berekai kerten egy gazos kertet zálogba vesz Melith Zsigmondtól"

"Csenger [...] B. Károlyi Sándor ezt a telkét 1695-ben zálogba adja Károly Sámuelnek. Ez a telek 1771-ben váltatott vissza Károly Sámuel örököseitől 100 frtért"

"Rákóczi 1704 februárjában úgy rendelkezett, hogy a tiszántúli hadaknak (létszámuk legalább 6000 lehetett) a kincstári birtokokról adjanak búzát és egyéb gabonát, hogy az élelmezés „a szegénység oppressiója (elnyomása) és hadaink rövidsége nélkûl” történjék. Ugyanakkor Gyulai Ferenc tiszántúli fô hadbiztos helyére Károlyi Sámuelt nevezte ki."

Károlyi Sándornak, Rákóczi generálisának szóló levél:

 Az mint hogy maradok Nagyságod alázatos szolgája
                         Szalontai Kárándi János m. p.
 Raptim Szonak die 13. Julii 1705.
 P. S. Károlyi Sámuel Uram is szépen accomodállja magát s köszönti is Nagyságodat.

"1704: Buday István írja II. Rákóczi Ferencnek: Csengerben szállok az hidat köttetem által... Károlyi Sámuel biztat: a hidat hamar általkötteti, köteleket most csináltatok — II. Rákóczi Ferenc válasza: az hidat Csengernél által csináltatván... ott verje sáncba magát"

Károlyi Sámuel a bárói, majd grófi rangra emelt Károlyi család köznemesi ágából származó s református vallású tagja, aki a csengeri ref. egyházban fontos szerepet játszott. Ma is megvan az egyház birtokában egy általa adományozott cinkanna ezzel a felirattal: "Ezt is Károlyi Sámuel szerezte 1710." Darabanth János kéziratos összefoglalása említ egy cin fedeles kannát is, amelyet Károlyi Sámuel 1687-ben ajándékozott az egyháznak. Károlyi Sámuellel a rokoni kapcsolatot Károlyi Sándor tartotta, s naplója (kiadta Szalay László 1865) vallomása szerint, ha Csengerbe ment, nála szállott meg (pl. 1727. dec. 5. Általkelvén a Szamoson voltam Károlyi Sámuelnél (I.k. 283. I.) dec. 14. Indultam Erdőd felé s háltam Csengerben Károlyi Sámuelnél. (u.o.). 1735. nov. 27-én Erdődön pro"

Műemlékvédelem, 13-15. kötet