Tassy Pál

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Tassy Pál az 1559-es Jakabházy-Tassy per miatt érdekes a Ványi család története szempontjából.

Tassy Pál a per idején Egerben, az Olasz utcában lakott. Az egri várszámadásokból kitűnik, hogy hosszú évekig ott volt lovaskatona. Legkorábban 1554-ben fordul elő neve a zsoldlistán. Ugyanezen forrás szerint pl. 1559. március 1. és december 10. között négy lóval szol­gált az egri várlovasság kötelékében Zolthay István kapitánysága alatt. Tiszapüs­pökiben lévő birtokai két forrásból származtak. Az egyik részét - amely hat telket tett ki — Ispán Jánostól vásárolta. Ezek a telkek korábban Ispán Péteré voltak, Ispán Péter pedig id. Jakabházy Andrástól vásárolta. A tiszapüspöki birtokrészének másik felét rokonától, a mikebudai Békés Gáspártól először használatra kapta meg, 1564. február 26-án az egri káptalan előtt azonban már jogilag is birtokába jutott. Ez utóbbit a szóbanforgó per elvesztése után is megtartotta és használta is 1583-ban bekövetkezett haláláig. A felesége Csompor Klára volt, aki Tassy Pál halála után rö­videsen újból férjhez ment, és így a törvények értelmében a tiszapüspöki birtokrészt át kellett adnia még 1583-ban Halmy Gábornak.

Források

  • Zounuk 1. (A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 1986) - ADATTÁR • Benedek Gyula: A Jakabházy-Tassy-per egy tiszapüspöki birtokrészért a XVI. század második felében
  • OL E-554 Városi es kamarai iratok 34. csomó. Egri varszamadások 5. kötet 175-187.
  • OL P 535 A Patay család gombai levéltára. XVI. fasc. 2/35.
  • OLP 1196 Máriássy család levéltára, Girincsi család. 3. csomó. fasc. 26. a. 1572.