Pápai Ványi család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A pápai Ványi család tagjaira a különböző pápai újságokból találtunk utalásokat.

Pápai Lapok. 26. évfolyam, 1899 1899. augusztus 20. elhunytak augusztus 12—19-ig. Ványi József leánya, 1 hónapos, r. k., bélhurut.

Pápai Lapok. 28. évfolyam, 1901 1901. augusztus 4. N y i l v á n o s n y u g t á z á s . A dohány­gyári m u n k á s o k n a k mult vasárnapján tartott mulat­ s á g á n felülfizetni kegyesek voltak Ványi József 1 koronát

Pápai Lapok. 30. évfolyam, 1903 1903. június 7. Születtek - Június 1 Ványi István szabó és neje Messzerer Jozefa leánya: Róza, r.kath

1903. szeptember 6. A z ev. r e f é n e k - e g y l e t v i g a l m a , felülfizettek Ványi István és Ványi József 20-20 fillér

Pápai Lapok. 45. évfolyam, 1918 1918. április 21.


Pápai Lapok. 46. évfolyam, 1919 1919. január 19. Házasságot kötöttek: Tárnoki János dohánygyári tisz r. kath. és Ványi Terézia r. kath.


Pápai Hirlap – II. évfolyam – 1905. 1905. április 1. / 13. szám M. kir. anyakönyvi kivonat. Születtek - márc 26 Ványi József dohánygyári ügyelő és neje Kendől Erzsébet leánya: Erzsébet, r. kath.