Oláh János

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Ványi István lányának, Ványi Sárának férje.

Említések: 1672, 1676, 1678/79, 1680/81, 1699.

1672-ben bérlő, 1678-ban tanácsbeli személy, 1679-ben talán főbíró (jud. prim).

Munkács, 1710. június 5. II. Rákóczi Ferenc fejedelem leirata Pest vármegyének: vizsgálják ki Oláh János bead­ványát, aki 1705-ben Nagykőrösről az ellenség elől elmenekült, a toronyba elrejtett 500 tallérját az otthon­maradtak elvették, hogy a németet kifizethessék. Kárpót­ lást kér. Mellékelve a panaszos kérvénye.

Salutem et omnem prosperitatem. Kőrösön lakozó Nemes Oláh János Hívünk előttünk mirűl instállyon, ezen alázatossan repraesentált és inclusive Kegyelmeteknek transmittált Instantiájábúl bőven megértheti Kegyelmetek. Kit relegálván az Törvényes Processusra, intimállyuk is Kegyelmeteknek, maga Tiszteit avégre exmittálván, comperta rei veritate, tétessen igasságos satisfactiot nekie. Coeterum Praetitulatas Dominationes Vestras feliciter valere desideramus. Datum Munkács Die 5. Mensis Junii Anno 1710.

F. Rákóczi m. p. Franciscus Aszalay m. p.

Felséges Második Rákóczi Ferenc Magyar Országi Vezérlő Római Szent birodalom és Erdélyi Választott Fejedelem, Nagy Jó Kegyelmes Urunkhoz eő Felségéhez alázatos instantiája Oláh Jánosnak.

Felséges Fejedelem, Jó Kegyelmes Urunk.

Bizonyos ött száz Tallérokot ezüst pénzül, rejtvén el Ipám Ványi István Uramal a' Körössi Toronyban, a' midőn én és Ipám Uram, több hazáját szerető emberséges emberekkel az Várasból elljöttem, az Német penig Erdély fele szándékozván, a' Városhoz szállott. Szepsei István és többek bevárván az Ellenséget, azon rejtekben levő pénzünköt felvették, a' Váras fejében azon summában toldották, mellyet az Várastul kívánt azonnal megadatattni. Minek okáért alázatossan kérem Felségedet, Felségedhez és Hazánkhoz való hűségeskedéssemért kárt ne kéntelenítessem vallani, mél­tóztassék Nemes Pest Vármegyei Tiszt Uraméknak parantsolni, mivel akkor a' Város azon pénznek adjustatioját in Communi magára válalta, vagj a' Várassál contentáltasson, vagj penig azokkal és azoknak successorokkal, kik oda haza maradván, az Németet bevárták, vele cimboráltak és pénzemet kezében attak. Felséged Kegyelmességét alázatossan meg igyekezem szol­gálni és maradok

Felséged alázatos szolgája, híve

Körössi Nemes Oláh János.

1740-ben meghalt nemes Oláh János tanácsbeli személy, ha ugyanez az Oláh János, akkor legalább 86 éves volt.

Források

  • Bánkúti Imre: Pest–Pilis–Solt vármegye a Rákóczi korban. II. Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 2. Bp., 1997. Pest Megye Monográfia Alapítvány.
  • Balla Gergely: Nagy-Kőrösi Krónika