Csarnavodai család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A Csarnavodai család a Káta nemzetségből származó birtokos család volt, mely nevét birtokáról a szatmár megyei Csarodáról vette.

Jelenlegi ismereteink szerint a Csarnavodai család a Káta nemzetség Lázári ágából származik. A Lázári ág őse Rafael (Rophoyn) comes volt, aki 1216 táján élt. Neki két fia volt, Tamás és Gábor. Tamás fiát szintén Rafaelnek hívták, ő 1261 körül élt, és tőle származik a Vasvári család. Gábortól származnak a Lázáry, a Surányi és a Csarnavodai családok. (Ennek az információnak a forrása egyelőre ismeretlen, talán Karácsonyi János: Magyar nemzetségek, vagy Borovszky Samu: Szatmár vármegye.)

Családnév

A családnév leggyakoribb előfordulási alakja a mai dokumentumokban a Csarnavodai de főkébb a korabeli dokumentumokban több alak is előfordul, ezeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Cs a rna v o da i
Ch e w a y

Linkek

Család

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006) Megmelékezések • Lehoczky Tivadar: A Surányi, Csarnavodai stb. családra vonatkozó adataok a leleszi levéltárból (A bevezetőt írta: Németh Péter)

 • István
  • Péter (1429)
   • Domokos (1444, +<1469)
    • György (1469)
    • János (1469)
   • László (1444)
 • Krisogon (1429, 1448)
 • Csarnavodai Gábor
  • (Surányi?) Sebestyén
   • Zsigmond
    • János
     • György (+<1549)
      • Surányi János (1549)
     • Sebestyén (+<1549)
      • Surányi Miklós (1549)
  • Csarnavodai János
   • István
    • Miklós
     • Jakab (1429)
      • Miklós (1444)
      • Egyed (1444, 1469, 1482, +<1494) - Potenciána (1494, 1506)
       • Erzsébet (1549) - Keresztesi Liptai Miklós (+<1549)
        • Katalin (1549) - Szitrei Gábor (1549)
       • Anna (?1549)
        • Magdolna (1549)
      • Katalin (Dorottya?) (1525, +<1549)
       • László (+<1549)
        • Kun László (1549, 1551)
       • Jakab (+<1549)
        • Jakab (+<1549)
         • Kun Miklós (1549, 1551)
       • Kristóf (+<1549)
        • Kun Lukács (+<1549)
         • Kun Imre (1549, 1551)
         • Kun János (1549, 1551)

Nagy Iván: Magyarország családai (III. Kötet - Chernavoday család):

István fia Miklós fia Jakab gyermekei között szerepel Dora, mint rosályi Kun Jakab felesége.

Családtagok

 • János
  • István
   • Miklós
    • Jakab
     • Miklós (1446, +1483 előtt)
     • Egyed (1446, 1483, 1494)
   • István
    • György
     • Krizogon (1446, +1483 előtt)
     • Antal
     • Klára
     • Julianna
    • Péter (lehet, hogy másik István fia)
     • Domonkos (1446, +1483 előtt)
      • János (1483)
     • László
  • Tamás
   • Mihály
    • ...
     • Wethes-i György (1446)
     • Wethes-i Mihály (1446)
 • Wethes-i Ambrus (+1483 előtt)
  • Dorottya
   • Rezege-i György (1483)
  • István (+1483 előtt)

http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/dldf42/3/2b/155/4252

Források

Csarnavodai

Csarnavodai Krizogon

Egyéb

Charnavodai

nincs

Carnavodai

nincs

Csernavodai

Chernavodai

Cernavodai

nincs

Csarnawodai

nincs

Charnawodai

nincs

Carnawodai

nincs

Csernawodai

nincs

Chernawodai

nincs

Cernawodai

nincs

Csarnaoudai

nincs

Charnaoudai

nincs

Carnaoudai

nincs

Csernaoudai

nincs

Chernaoudai

nincs

Cernaoudai

Csarnavadai

Charnavadai

nincs

Carnavadai

nincs

Csernavadai

nincs

Chernavadai

nincs

Cernavadai

nincs