Bik László

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

1707-ben Ványi Mihályt Bik László ezredében írták össze.

Források

  • Miskolc mezőváros XVIII. századi birtoklástörténete

a városnak az a 78 polgára, aki a XVIII. század legelején 38,74%-kal, azaz 253,22 Ft-tal járult hozzá a város mielőbbi önállósodásához... Bik László úr (7,06 Ft)

Még 1703-ban, december folyamán a fejedelem felé mutatott hűséges szolgálatai miatt Aszalay Andrásnak és Péternek adományozta Miskolcon a Derék utcai Sörház felét. A következő évben Bik László jól ismert miskolci nemesnek a kamara által elkobzott kúriáját és szőlőit visszajuttatja.

http://vmek.niif.hu/02000/02097/html/remias.htm

  • Tárkányiak a 17–19. századi Szatmárban

Tárkányi I. Péter kétség kívül legkiemelkedőbb tagja a családnak, a kuruckorban egyaránt ismerték és tisztelték Rákóczi táborában, szülővárosában, Ecseden és egész Szatmár megyében. 1703-ban alhadnagy volt, 1707-ben pedig már századparancsnokként szolgált (Bik László ezereskapitány alatt).

http://szemle.szszbmo.hu/lap.php?cikk_azon=230&kiad_azon=7

  • -

Végre is az adományosok nevében Bik László kérelmére Pest megye ez ügyben 1658. okt. 21-én tanúkihallgatást rendelt el

http://vfek.vfmk.hu/00000097/root/0004/0006/0001-141.html#JD_4-272

Nyári Imrétől származik az alábbi információ:

Bikk László egy a Dunántúlról Borsod megyébe származott nemes család tagja volt. 1703-ban csatlakozott a Rákóczi szabadságharchoz. Bercsényi lovas főhadnaggyá nevezte ki. Csáky László ezredeskapitány kérésére 1705 augusztusában alezredese lett. Rákóczi 1706 tavaszán elhatározta Csáky László leváltását és Bikk Lászlót akarta kinevezni a helyére. 1706. jún. 29-én már dekrétumát is kiállíttatta. 1706. júl. 16-án mégis úgy döntött, hogy Csáky megtarthatja a rangját, Bikk László pedig címzetes ezredesként ideiglenesen szintén a helyén maradhat. 1706. aug. elején megkapta az elesett Gencsy Zsigmond ezredét, és Ilosvay hadaival együtt az alföldön átvonuló Rabutin generális seregét igyekezett megtépázni, kevés sikerrel. Ekkor Halas körül táboroztak egy ideig. 1708. máj.-ban már Károlyi lovasezredét vezényelte. Találtam utalást egy 1709. márc. 18-án, Csáton kelt levelére, melyben, az ezredben történt rendzavarásról számol be a borsod vármegyei tisztviselőknek. (Csúzy Zsigmond prédikátor (pálos szerzetes) megölt egy katonát, aki megtámadta.) Bikk további sorsáról nem találtam még semmit. Talán 1711. körül halt meg.