Archívum:Árpádkori új okmánytár

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Szerző: Wenzel Gusztáv Teljes címe: Árpád-kori új okmánytár - Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus

26.

IV. László király helybenhagja és megerősíti Sándor bánnak intezkedését, melynél fegva több jószágait nejére ruházza által.

1275.

Ladislaus Dei gracia Huugarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex omnibus Christi fidelibus, ad quos presentes littere pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod Alexander Banus, Comes Scibiniensis et de Dubuka, dilectus et fidelis noster, ultronea voluntate in nostra presencia constitutus, de possessionibus suis quocunque nomine censeantur rite et legitime aquisitis, quasdam villas seu possessiones, videlicet Ilsuazyg cum tributo et aliis attinenciis suis, item villam Bagata; item villam Meger, item villam Kerepes, item villam Buda prope Zenholm., item villam Sancti Jacobi, petita a nobis licencia et obtenta, domine uxori sue contulit, tradidit atque dedit, tali condicione interjecta: quod ipsa domina predictas villas seu possessiones cum suis attinenciis et vtilitatibus habendi et possidendi usque vitam, et si inter vivos vel in ultima voluntate easdem filio suo vel filiabus suis aut cuilibet ex eisdem, vel eciam pro remedio anime sue legandi, relinquendi et eciam disponendi liberam habeat facultatem pro suo libito voluntatis. Cujus ordinacioni et disposicioni ad ejusdem supplicationem assensum Regium prebuimus et prebemus. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes nostras concessimus duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus magistri Benedicti, Sancte Strigoniensis Ecclesie Electi, Prepositi Budensis, et aule nostre Vice-Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° septuagesimo quinto, Regni autem nostri anno tercio. Venerabilibus patribus Stephano Colocensi et Johanne Spalatensi Archiepiscopis, Lamperto Agriensi, Briccio Chanadiensi, Job Quinque Ecclesiensi, Paulo Vesprimiensi aule nostre Cancellario, Pbilippo Vaciensi aule domine Regine consortis nostre harissime Cancellario, Lodomerio Varadiensi, Thymotheo Zagrabiensi, Dyonisio Jauriensi et Petro Transylvano Episcopis, Ecclesias Dei feliciter gubernantibus; Rolando Palatino Judice Comanorum, Mathco Vajvoda Transylvano, Egidio magistro Tavarnicorum nostrorum, Petro Comite Supruniensi et Simigiensi, Ugrino Bano de Severino, et aliis quam pluribns Comitatus Regni nostri tenentibus et honores.

A leleszi Convent levéltárából. V. ő. ezen okmány kivonatát Fejérnél Cod. Dipl. V. k. 2. r. 298. l. Hatvani Mihály.

40.

IV. László király megerősíti Erzsébet nővére számára, Tavarnuk nevű birtokra vonatkozó előbbi adományát.

Ladislaus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in omnium salvatore. Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire: quod frater Petrus de Ordine fratrum Predicatorum, de Insula Beate Virginis ad nostram accedens presenciam, exhibuit nobis patentes literas, sub sigillo nostro annuali confectas, petens cum instantia, ut easdem ratas habere, et nostro dignaremur privilegio confirmare. Quarum tenor talis est:

Nos Ladislans Dei gracia Rex Hungarie atb. (következik ugyan IV. László király 1277-ki okmánya, mint fenebb 37. sz. a.)

Nos igitur peticioni eiusdem Petri liberalitate Regia annuentes, prefatas literas de verbo ad verbum insertas, auctoritate presencium duximus confirmandas, duplicis sigilli munimine roboratas. Mete autem ipsius terre, prout in literis Capituli Budensis, sub quarum testimonio per discretum virum magistrum Johannem Prepositum Eccleaie eiusdem, mememoratam dominam Elisabeth sororem nostram charissimam in corporalem possessionem dicte terre fecimus introduci, continentur, hoc ordine distinguuntur. Prima meta incipit 81a parte orientali, vbi dicuntur tres mete esse terree antque separantes, una a terra Neveg, altera a terra Alberth, tercia a terra Tavarnuk; hinc eundo ad eandem meridionalem partem sunt per ordinem quatuor mete; post hoc iuxta unam viam sunt tres mete, una meta terre Vany, alia terre Deed, tercia terre Tarnuk; hinc inter terram Deed et Tarnuk sunt due mete; hinc tendit versus occidentem, iuxta unum monticulum Paczot sunt tres mete, una ville Vossian (vagy Ossyan), alia terre Nicolai, tercia terre Tarnuk; hinc parum procedendo est vna meta terre Nicolai et terre Tarnuk; hinc paulisper procedendo sunt tres mete; una terre Nicolai, alia terre Taxon, tercia terre Tarnuc, et ibi terminatur. Vt igitur huiusmodi donacionis et confirmacionis nostre series robur perpetue firmitatis obtineat, presentes concessimus literas duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus magistri Thome, in Prepositum Albensem electi, aule nostre Vice-Cancellarii dilecti et fidelis nostri, anno Domini 1277., Regni autem nostri anno sexto.

Cornides kézirataiból. Czech

150.

Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Sándor bánnak fiai sz. Jakab helységet nővérüknek, Péter mester Kompold comes fia hitvesének átengedték.

1296.

Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore 222presencium volumus peruenire: quod Alexander et Johannes filij Alexandry Bani ad nostram personaliter accedentes presenciam proposuerunt, quod quandam terram ipsorum aquisitam Scent Jacob vocatam in Comitatu Noui Castri existentem, cum vniuersis vtilitatibus et pertinencijs suis, sub eisdem certis metis et antiquis, quibus dictus pater ipsorum et ijdem possederunt et tenuerunt, dedissent, donassent et contulissent domine sorori ipsorum, consorti Magistri Petri filij Comitis Compoldy, et per eam ipsi Magistro Petro, et suis heredibus tam procreatis quam procreandis, iure perpetuo et irreuocabiliter pacifice habendam et possidendam. In cuius rey testimonium ad instanciam eorundem presentes contulimus sigilli nostri munimine roboratas. Presentibus tamen Magistro Johanne Lectore, Mykou Custode, Martino de Patha, Symone de Zemlyn, Bernaldo de Sumbun, Egidio de Wng, Magistro Johanne de Heues Archidiaconis, et alijs multis, anno Domini M°CC° nonagesimo sexto. Regnante Andrea Illustri Rege Hungarie; Lodomerio Strigoniensi, Johanne Colocensi Archiepiscopis; domino nostro venerabili patre Andrea Dei gracia Episcopo existentibus.

A       B       C

Eredetie bőrhártyán, melyről a pecsét kék-sárga selyemzsinóron függ; a budai kir. kamarai levéltárban.