A fülesdi Baka család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A fülesdi Baka család Ványi Bálint felesége, Baka Veronika révén kapcsolódik a Ványi családhoz. Baka Veronika 1891. július 8-án született Szamossályiban, szülei Baka Imre és Papp Zsuzsánna. Az anyakönyvi bejegyzés szerint a szülők Fülesdről jöttek.

Családfa

nemességszerző Baka Miklós

Adományozó: I. Lipót, 1689. január 20. kihirdette: Szatmár vármegye, 1689. július 5.

 
 
 
 
Baka Miklós
 
Juhász Erzsébet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka György
 
Baka Miklós
 
Baka János
 
Baka András

nemességigazoló Baka János

Dátum: 1764/65

 
 
 
 
 
 
 
 
Baka Miklós
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka János
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka János
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka József
 
Baka János
 
Baka Ferenc
 
Baka László
 
Baka Mihály

Baka Imre és Papp Zsuzsánna

Az eddig ismert adatok alapján Baka Imre és Papp Zsuzsánna családfája a következő:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka Imre
 
Papp Zsuzsánna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ványi Bálint
 
Baka Veronika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenei Gábor
 
Baka Julianna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ványi László
 
Ványi Gáspár
 
Ványi Gyula
 
Ványi Klára
 
Ványi András
 
Ványi István

Adatok

Baka Imre és Papp Zsuzsánna házasságát a sályi anyakönyvben nem találtam.

Hivatkozások

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1909-118FE/1909-2-11DC0/a-borzovai-nagy-csalad-11E1A/1-i-laszlo-aga-11E8D/b-i-elek-11EA2/

I. Elek szerző ember volt s gyermekeire tekintélyes vagyont hagyott. Gyermekei: 1. Jolán; született 1858 okt. 29.-én Fülpösdaróczon. Férje: Baka Mihály fölesdi földbirtokos.

Baka László

Baka László (1754 Fülesd - 1820 Hořátev) református lelklész, Fülesden született és Csehországban, Hořátevben tevékenykedett: https://www.wikiwand.com/cs/L%C3%A1szl%C3%B3_Baka

Az emigrált magyar papoknak azonban legnagyobb része családostul végleg Csehországban telepedett le. Közülök nevezetesebbek Baka László horátev-i lelkész, ki 1809-ben az addigi szuperintendens, Fazekas György ksely-i pap helyébe lépett s 1820-ban mint cseh superintendens halt meg.**) Ő Fülesden született, Szatmármegyében. Minthogy a fülesdi születési anyakönyv csak 187%-al kezdődik, születési éve meg nem határozható, de testvérének unokái még az 1860-as években is nagy tisztelettel és nemes büszkeséggel emlékeztek a hazájától elszakadva, Krisztus érdeméhez annál inkább csatlakozott férfiúról. A család, melyből származott, földmíves, birtokos nemes család, most is él Fülesden.*)

Protestáns egyházi és iskolai lapok – 30. évfolyam – 1887.1887-10-16 / 42. szám

https://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1887/?query=F%C3%BClesd%20Baka&pg=664&layout=s

Nemesi iratok

Kempelen Béla: Magyar nemes családok:

Baka. Czímeres nemeslevelet Lipóttól 1689. jan. 20. B. Miklós s felesége Jakab Erzsébet kaptak. (Szatmárm. lt.) Kihirdette 1689. jul. 5. Szatmármegye. A család Szatmármegyében Fülesden lakott. (Gorzó 11.)

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/1-kotet-2/baka-C2B/

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai:

1696-ban az egész uradalommal együtt a szatmári várhoz tartozott, de később a Kölcseyek ismét visszakapták s az övék maradt. Mellettük részjószágokat birtak a gróf Barkóczyak, a Gáspárek, a Czégényi Kende, Tarpay és a Baka családok. Most nagyobb birtokosai Kölcsey Gábor, Ináncsy Károly, Tarpay Lajos és Baka Béla.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/szatmar-varmegye-17E72/szatmar-varmegye-kozsegei-vende-aladar-17FE9/fulesd-180A3/

Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai:

Baka Miklós és neje Jakab Erzsébet, Lipót királytól 1689 január 20-án kelt nemeslevelet nyernek. n. l. m. c. í. A nemeslevél 1689 július 5-én Szatmár vármegyében kihirdettetett. Baka János és társai fülesdi lakosok nemesi vizsgálata.

n. l. m. c. í - nemeslevél másolatban, címer írva

https://en.mandadb.hu/common/file-servlet/document/216067/default/doc_url/Szatmar_varmegye_nemes_csaladjai0001.pdf

Fülesd

A fülesdi remformátus anyakönyvek 1829 és 1895 között elérhetők mikrofilmen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban: https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek/adatlap/36830

1720-as összeírás: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C33J-CFV4?i=464&cat=470574

1815. május 7. - születési anyakönyv Kölcse:

Fülesdi lakos Ns Baka Sándornak Ns Tóth Juliannától született fia Sándor megkereszteltetett itt Külcsébe, nem lévén oda haza a' fülesdi Pred. úr.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MG9M-HQ