Érmelléki Ványi család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Érmelléki Ványi család
első ismert tag id Ványi Mihály
első említés 1807

Az érmelléki Ványi családhoz tartoznak az érsemjéni és az érmihályfalvi Ványi családok. Róluk jelenleg nagyon keveset tudunk.

A török időkben mindkét falu elpusztult, az 1692-es összeírás Érsemjént lakatlan területként említi, és Érmihályfalván is csak nyolc háztartást jegyzett fel, közöttük még nincsenek Ványiak.

A következő évszázadban azonban megérkeztek a Ványiak, de egyelőre csak két eseményről tudunk, ami a családdal kapcsolatos.

Érsemjénben 1807-ben készült el a református templom festményekkel díszített szószéke. A feljegyzések szerint id. Ványi Mihály ajánlotta fel, hogy a szószéket a saját költségén kifesteti és megaranyoztatja.

B. Ferenc és Ö. Katalin házasságot kötött 1814. február 16-án: özvegy Boda Ferencné fia Ferenc, vette öreg Ványi Mihálynál lakó néhai Ötvös Mihály hajadon lányát Katát. Tanúk Béres István, és Ványi Mihály.

1875 körül Érmihályfalván született Ványi Gábor, aki 1906-ban Balkányból vándorolt ki az Egyesült Államokba.

Központi Értesítő, 1899 (24. évfolyam)

509. 1899-02-02 / 10. szám (134. oldal) ... p. p. czégjegyzési jogo­sultsága bejegyez­tetett. Ványi Sándor, Boros Lajos, dr. Matolcsi [...] ós négy igazgató­sági tagból, ezidöszerint Ványi Sándor vezérigazgató, Boros Lajos, dr. ... 510. 1899-08-10 / 66. szám (1128. oldal) ... Babós Károly, Kiss Imre és Ványi Miklós igazgatók, kik a szövetkezet [...] jegyző Babós Károly birtokos és Ványi Miklós birtokos mindannyian érsemjéni lako­sok, ..


Központi Értesítő, 1902 (27. évfolyam, 2. félév) 511. 1902-10-09 / 81. szám (1590. oldal) ... minősége és czég­jegyzési jogosultsága bejegyeztetik, Vá­nyi Miklós igazgatói minősége és czég­jegyzési ...


A második világháborúban esett el Ványi Imre érsemjéni lakos, Ványi István pedig a kommunista diktatúrának esett áldozatul.

Mindkét faluban élnek ma is Ványiak. Ma mindkét település Romániában található, Érmihályfalva román neve Valea lui Mihai, Érsemjén neve pedig Simian.

Hivatkozások