Ványi Gábor

Innen: A Ványi család genealógiája
A lap korábbi változatát látod, amilyen Robi (vitalap | szerkesztései) 2021. október 28., 15:16-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ványi Gábor
Született 1875.03.08
Elhunyt 1924 után
Házastárs Borbála
Mária
Gyermekek Mária?

Ványi Gábor (1875. máricus 8. vagy 12.- 1931. február 7. Homestead, PA, USA) a balkányi Ványi család vagy az érmelléki Ványi család tagja volt. Ő maga Érmihályfalván született, de Balkányban nősült. 1906-ban kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol nagyjából az 1920-as évek közepéig követhető, de a családja és sorsa egyelőre bizonytalan, valószínűleg 1931. február 7-én halt meg.

Fiatalkora

A házassági anyakönyvből tudjuk, hogy Gábor 1875. március 8-án született Érmihályfalván, szülei Ványi Ferenc és Szegedi Julianna. Úgy tűnik, hogy a család sokat költzött, ugyanis Ványi Ferencnek és Szegedi Juliannának több gyermeke is született, és több település református anyakönyvébe vannak bejegyezve:

  • Amália (1860. január 20.) - Balkány
  • Borbála (1861. október 30.) - Balkány
  • Julianna (1864. június 30.) - Balkány
  • Gábor (1867. március 9.) - Hajdúsámson
  • Zsuzsanna (1869. szeptember 19.) - Balkány
  • Éva (1871. december 14.) - Balkány
  • Gábor (1875. március 8. vagy 12.) - Érmihályfalva
  • Lídia (1880. körül) - Érmihályfalva
  • Erzsébet (1886. január 20.) - Nyíracsád

A család később Szentgyörgyábrányban is lakott, ugyanis Gábor házassági anyakönyvébe édesapja mint néhai Ványi Ferenc van bejegyezve, akinek lakhelye Szentgyörgyábrány. Mivel Ferenc a házasságkötéskor már nem élt, valószínűleg az utolsó lakhelyét jegyezték be. A halotti anyakönyvben az 1895. október 1. utáni időszakban nem találtam Ványi Ferencet, elképzelhető, hogy már korábban elhunyt.

A szakolyi anyakövben szerepel Ványi Lídia halálesete, 1895. október 29-én. Ő és édesanyja Biriben laktak, mindketten napszámosként dolgoztak. Édesapja viszont ekkor már nem élt. A halálesetet Lídia testvére, Sándor megbízásából Bodolai Péter napszámos jelentette be.

Házassága

A balkányi házassági anyakönyv szerint Ványi Gábor (szül. 1875. március 12-én Érmihályfalván) földművelési napszámos 1901. március 27-én feleségül vette Bodolai Borbálát (szül. 1884. július 4-én Szakolyban). Gábor szülei néhai Ványi Ferenc kisbirtokos és Szegedi Julianna. Ványi Ferenc lakhelyének Szent-György-Ábrány van megadva. Borbála szülei Bodolai Sándor földművelési napszámos és Madar Iva(Éva? Ica?).

Emigrációban

Gábor 1906-ban kivándorolt az Egyesült Államokba. A következő évben követte őt az akkor 23 éves felesége, akinek csak a férjezett nevét jegyezték fel, de valószínűleg Bodolai Borbáláról van szó. 1914-ben hazalátogatott, de 1924-ig folyamatosan a pennsylvaniai Homesteadben lakott. Az 1914-es feljegyzés szerint felesége Ványi Júlia, de ez elírás is lehet. 1917. és 1924. között állampolgárságért folyamodott. Az 1918-as katonai regisztráció szerint legközelebbi rokona a vele együtt élő Ványi Borbála, itt valószínűleg szintén Bodolai Borbáláról van szó.

Egy 1924-es dokumentum viszont egy Mária nevű feleségről tesz említést, Borbálától eltérő születési adatokkal. Továbbá három gyermekről, akik közül kettő Gábor érkezése előtt született az Egyesült Államokban. Róluk egyelőre semmit nem tudunk.

Adatok

Ellis Island Records - 1906.11.23

Ványi Gábor((az Ellis Island Records hibásan Vangi Gabor néven jegyzi)) 1906. november 23-án érkezett Brémából New York-ba. Érkezéskor 32 éves (tehát 1873. november 24 és 1874. november 23 között született), nős. Balkányban lakik, de Érmihályfalván született, magyar.

Valószínűleg Szőke Jánossal együtt érkeztek, és Homestead-be költöztek Varga valakihez.

Ellis Island Records - 1907.10.19

Ványi Gáborné 1907. október 19-án érkezett Fiuméből New York-ba. Érkezéskor 23 éves (tehát 1883. október 20. és 1884. október 19. között született), férjezett. Balkányban lakik, legközelebbi rokona Magyarországon édesanyja M... Ilona Balkányban. A férjéhez, Ványi Gáborhoz érkezett Homestead-be.

Ellis Island Records - 1914.07.29

Ványi Gábor 1914. július 29-én érkezett Hamburgból New York-ba. Érkezéskor 39 éves volt (tehát 1874. július 30. és 1875. július 29. között született), nős. Homestead-ben lakik, születési helye Érmihály(falva), magyar. 1906 és 1914 között már volt az Egyesült Államokban, és Homestead-ban lakott. A célja Humwall(?), ahol a felesége Ványi Júlia lakik. A pontos cím is megvan, csak még ki kell bogarásznom. Legközelebbi rokona Magyarországon az édesanyja, Ványi Júlia Balkányban.

Declaration of Intention - 1917.07.18

A dokumentum szerint Ványi Gábor 1906. november 21-én érkezett New York-ba, és magyar állampolgár.

Registration Card - 1918.09.17(?)

Ványi Gábor katonai nyilvántartásba vétele az alábbi adatokat tartalmazza. Lakcíme 916 R... St. Munhall, Allegheny, Pennsylvania. Születési dátuma 1875. március 8, 43 éves, "declarant alien", Ausztria-Magyarország állampolgára. Valamilyen munkásként dolgozik, munkahelye a Carnegie Steel Company, Munhall, Allegheny, Pennsylvania. Legközelebbi rokona Miss(?) Ványi Borbála, lakcíme 916 R.... St. Munhall, Allegheny, Pennsilvania. Magas, erős testalkatú, barna szemű, fekete hajú.

Certification of arrival - 1923.12.20

A dokumentum szerint Ványi Gábor 1906. november 21-én érkzetett New York-ba, címe Box 383, Homeville, Pennsilvania. Ehhez a dokumentumhoz csatolták a fentebb említett "Declaration of Intention"-t is.

Petition for Naturalization - 1924.04.20

Ez a dokumentum elég sok adatot tartalmaz. Ványi Gábor címe Box 382, Homeville, Pennsilvania, és munkásként dolgozik. 1875. március 8-án született. A dokumentum születési helyként azt írja, hogy Sraboros, Hungary, elképzelhető, hogy ez Szabolcs akar lenni. Balkány valóban Szabolcs vármegyében volt. Érmihályfalva viszont Bihar vármegyéhez tartozott, legalábbis az 1876-os megyerendezés után.

Gábor 1906. november 8-án indult Brémából és 1906. november 21-én érkezett New York-ba. A "Declaration of Intention" dokumentumot 1917. július 18-án adta be.

Felesége Mária 1885. augusztus 15-én született, a dokumentum szerint Csehszlovákiában. Gábor három gyermeke Stephen (1904. november 16.), Magus (1906. május 5.) és Mary (1916. április 15.) Homestead-ben születtek és Munhall-ban lakik.

Magyar állampolgár, és 1906. november 21. óta lakik az Egyesült Államokban.

Népszámlálás - 1930.04.07

Ez az összeírás Mifflin illetve Homeville adatait tartalmazza. Ebben csak Ványi Mária és lánya Mária szerepelnek.

Mária szerepel családfőként, 45 éves (tehát 1884. április 8 és 1885. április 7 között született), férjnél van, 18 éves korában (tehát 1902. április 8 és 1904. április 6 között) házasodott először. Magyarországon született, ő is, és szülei is. 1897-ben érkezett az Egyesült Államokba, szolgálóként dolgozik egy családnál.

Lánya Mária 14 éves (tehát 1915. április 8. és 1916. április 7. között született). A dokumentum szerint Pennsilvaniában született nemcsak ő, hanem az édesapja is. Édesanyjánál is Pennsylvania szerepelt, de ezt áthúzták, és Magyarországot írtak be helyette.

Népszámlálás - 1930.04.08

Ez az összeírás Homestead Borough adatait tartalmazza. Ebben csak Ványi Gábor szerepel.

Gábor mint bérlő szerepel, 56 éves (tehát 1873. április 9. és 1874. április 8. között született), 21 éves korában (tehát 1894. április 9. és 1896. április 7. között) nősült először. A dokumentum szerint Csehszlovákiában született ő is és a szülei is, és szlovák az anyanyelve. 1902-ben érkezett az Egyesült Államokba, és acélmunkásként dolgozik.

Pennsilvania halotti index - 1931

A listában szerepel egy Ványi Gábor, elhunyt 1931. feburár 7-én Homestead-ben.

Összefoglalás

Nyilvánvaló, hogy az állampolgársági kérelmek, valamit az ellis island-i bejegyzések is Ványi Gáborra vonatkoznak. Két apró ellentmondás van. Az egyik, hogy az állampolgársági adatokban az érkezési dátum november 21 és nem november 23, de ez nem nagy eltérés, lehet, hogy több, mint 10 év távlatából már nem emlékeztek a pontos dátumra. A másik Ványi Gábor életkora, hiszen az érkezéskor még csak 31 éves volt, és nem 32, de már a 32. életévében volt, lehet, hogy ezt adta meg. Tehát Ványi Gábor születési idejét és helyét tekintve biztosnak mondható adataink vannak.

Nem teljesen világos azonban Gábor családja. Az 1907-es és 1914-es adatokból arra következtethetünk, hogy Gábornak volt egy felesége, Júlia, aki 1907-ben ment utána Balkányból, és 1914-ben még vele élt Homestead-ben. Az 1924-es dokumentum szerint viszont Máriának hívták a feleségét, és Csehszlovákiában született. A születési adatok alapján Mária 1907-ben 22 éves volt, de ettől még lehet az 1907-ben feljegyzett Ványi Gáborné. Az 1914-ben feljegyzett Júlia név is lehet elírás. A házassági anyakönyv segítene az ellentmondás feloldásában, de nem tudjuk hol házasodtak össze. Mivel azonban Ványi Gáborné is Balkányból érkezett, és édesanyja is ott lakott, elképzelhető, hogy ott házasodtak össze, tehát ott lehet érdemes utánanézni (a polgári anyakönyvben 1903-at, 1904-et és 1905-öt átnéztem a 166. oldalig, de ott nem szerepel).

A gyermekek kérdése is bizonytalan, az 1924-es iratban 3 gyermek szerepel, de kettő születési dátuma még Gábor érkezése előtti, ráadásul Homestead szerepel születési helyként. Lehet, hogy Máriának egy előző házasságából származó gyerekei voltak. Az 1930-as összeírásban csak Mária nevű lányuk szerepel, a másik két gyermek sorsáról nem tudunk.

Azt sem tudjuk, ki lehetett a legközelebbi rokonként említett Ványi Borbála, akivel 1917-ben együtt lakott.

Az 1930-as összeírás kicsit kilóg a képből. Az adatok szerint Gábor és Mária nem egy háztartásban laktak, Mária Magyarországon született, lányának apja viszont Pennsilvániában. Gábort viszont szlováknak rögzítik, 1902-es érkezéssel. Itt még további kutatásra van szükség.

Hivatkozások